Реклама

РЕКЛАМНА ТАРИФА ANTENI.BG

Банер под хедъра в дясно размер 300 x 250 pix. във всички категории и/или във всяка статии

Публикация за 24/48 часа – 55лв./85лв. за всяка статия.

Публикация за 24/48 часа – 35лв./65лв. за всяка категория.

Банер под всяка статия ляво-среда размер 640 х 165 pix.  

Публикация за 24/48 часа – 35лв./65лв. за всяка статия.

Банер начална страница размер 970 х 250 pix.

Публикация за 24/48 часа – 120лв./240лв. – позиция над интервюта.

Публикация за 24/48 часа – 100лв./200лв. – позиция над спорт.

Рекламен PR:  До 2000 символа: 300 лв.

Над 2000 символа: 550 лв.

Рекламни анализи и коментари:  До 5 000 символа: 550 лв.

Над 5 000 до 8000 символа: 800 лв.

Рекламно интервю:  До 5 000 символа: 550 лв.

Над  5000 до 8 000 символа: 800 лв.

Информационен/рекламен материал във водещи новини: 800 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: Формат:  GIF, JPG,  допустима тежест: 1 MB.

Всички цени са без ДДС.

За контакт: Мария Таушанова, reklama@anteni.bg, моб: 0896 444000