24.8 C
София
петък, 19 август 2022 г.

Столична община ще бори естетиката на градската среда

Докато от лика на София изчезват десетки паметници на културата и се издигат смешни скулптури, общинарите въвеждат контрол на шрифтовете, използвани за официални надписи

В четвъртък Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. Това е нов документ, който за пръв път регламентира естетически изисквания към оформянето на градското пространство. Тази наредба е управленски инструмент, с който общината ще прилага мерки за подобряване на облика на града по съвременен начин, като използва най-добрите примери и механизми на водещи европейски и световни градове. Наредбата дава общата нормативна рамка на този процес на управление.

Неразделна част от наредбата са приложенията – стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата. Тези стандарти са лесни за ползване, дават яснота на гражданите и институциите за изискванията и очакваме освен ефекта за подобряване на естетическия вид на града да създадат предпоставки за осезаемо намаляване на административните процедури в тази сфера на управление.

Първите изработени приложения и стандарти са: схемата на зонирането на града; стандартите за шрифта, който ще се използва за официалните надписи; стандарта за уличните табели, за туристическите табели и стандарта за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част. В процес на разработване са и следващи стандарти, например този за оформяне  на настилките в града, които ще бъдат представени за приемане от СОС през следващата година.

С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община.

И всичко това се случва на фона на рушащи се безвъзвратно недвижими културни паметници, архитектурни шедьоври, които свидетелстват за яркото минало на Царска България. И всичко това се случва на фона на никнещи като гъби кичозни паметници със светкащи очи. И всичко това се случва на фона на обезобразена от десетки лоши ремонти София.

Е, колкото и да ни се иска да вярваме, че става дума за добри намерения, всичко прилича на поредното замазване на ситуацията и е своеобразно свидетелство за отсъствието на ясна стратегия за спирането на безчинствата над образа на града.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html