10.5 C
София
понеделник, 18 октомври 2021 г.

Откъде сме дошли, кои сме и накъде отиваме?

Еволюцията на хоминидите (семейството на съвременния човек) във времето и в географското пространство е тема на новата книга на акад. Тодор Николов и д-р Дочо Дочев. „Импресии от еволюцията: трудният път на хоминидите“ е подготвена и издадена от издателство „Захарий Стоянов“.

Въз основа на анализ на изключително богат фосилен материал и множеството публикации е проследено развитието на родословието на човека, което стартира от Африка и постепенно се разгръща във времето и пространството, обогатявайки се с нови еволюционни разклонения, които се разселват по всички континенти. В това дълго и трудно пътешествие нашите прадеди са преодолели истински планини от трудности. Преминаването от доисторическото стадо към първобитното общество, т.е. обединяването на древните ни прадеди в социална група, е било качествен скок в развитието на човека в сравнение с всички останали животни. Но човекът е от разреда на приматите и има поразително много общи черти с маймуните; той е бозайник и носи всички характерни белези на бозайниците; той е гръбначно животно и се родее с рибите, земноводните, влечугите и птиците. Всички хора носим в кръвта си следи от древния океан.

В края на януари акад. Тодор Николов издаде и друга своя монография. Изданието „Еволюцията – тази сладка загадка“ разказва историята от появата на първите искрици живот върху нашата планета до днес.

Темите, които акад. Николов представя в книгата, са  озаглавени: Времето и геоложкият часовник; Началото на живота върху Земята; Първата крачка е направена; Великият прелом; Съвременен поглед към теорията на еволюцията; Животът набира скорост; Родословието на човека; Кризи и катастрофални явления в историята на организмовия свят; Климатът – уроците от геоложкото минало и съвременните реалности; Бъдещето на далечното минало; Епилог – С кораб към други планети.

акад. Тодор Николов

Книгата е подготвена за печат от издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ и се характеризира с достъпен и точен език, както и с прекрасни илюстрации. Тя е безспорно постижение на автора и вече получи официални отзиви в научни списания. А в предговора „Към читателите“ акад. Васил Гюзелев отбелязва: „Забележителното съчинение на акад. Тодор Николов за появата  и еволюцията на Земята и живота върху нея е не само негово лично постижение, а и заслуга на българската наука в изследването на един вечен проблем“.

Проблемите на еволюцията винаги са били в центъра на научните търсения на акад. Тодор Николов. Освен редица научни статии, посветени на закономерностите в историческото развитие на организмовия свят, той публикува книгата „Дългият път на живота“ (с две издания на български език (1983 и 1994 г.) и едно на руски език (Изд. „Мир“, 1986 г.) с общ тираж над 130 000 екземпляра.

Тодор Георгиев Николов е български учен, геолог, палеонтолог, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Бил е няколко мандата заместник-ректор на alma mater. През 1984 година е избран за член кореспондент на Българската академия на науките, а за академик – през 1997 година. Основните му научни интереси са в областта на: палеонтологията и стратиграфията; теория на еволюцията; регионална геология; палеогеографията и палеоклиматологията.

Николов залив на остров Смит в Антарктика е наименуван на Тодор Николов „за неговата подкрепа за Първата българска антарктическа експедиция“.

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html