2.2 C
София
сряда, 27 октомври 2021 г.

За друга икономическа политика

Проф. Боян Киров: Свалянето на ГЕРБ не е цел, а условие за възхода на България - АНТЕНИ

„Граждани на протеста“, №17

Професор Боян Киров, коалиция „Граждани от протеста“

България се нуждае от принципно друга икономическа политика, ако искаме да не сме на последното място в ЕС по основните жизнени показатели. Такава политика следва да се подчинява не само на финансови, но и на социални императиви. Финансовата стабилност не трябва да подкопава социалната сигурност и несъразмерно да сдържа икономическото развитие. Кризисната ситуация в света и у нас налага също реабилитация на ролята на държавата за сметка на неолиберализма и стремежа за свръхпечалби. За страната е потребна нова социално-икономическа политика.

Ние сме за:

 • Приемане от всяко следващо НС и правителство на 4-годишен план за устойчиво развитие с ясни приоритети, макроикономически показатели, механизми, цели и средства, които не отричат пазарните принципи и не загърбват ролята на държавата. Регулираната и контролираната пазарна икономика е нужното на страната стопанство.
 • Трайно и ускорено икономическо развитие е постижима цел преди всичко върху собствена база. При това със силни акценти върху науката, индустриалното производство, модерните технологии и информационното общество. Публично-частното партньорство най-сетне да излезе от своя начален стадий.
 • Евросредствата да са важен помощен стимул за сближаване на страната ни с развитите европейски страни. Престъпно е те да се губят, заради управленска немощ и корупция. Тук е нужна българска операция „чисти ръце“..
 • Ние сме против ултралибералната рестриктивна бюджетна политика. Финансовите ресурси следва да са в стопанския оборот, а не да се замразяват и да служат за развитието на чужди икономики и за краткосрочни предизборни цели. Политиката на бюджетен излишък пренебрегва фундаментални национални ценности – здраве, образование, наука, околна среда, инфраструктура. На страната е нужен бюджет, който сериозно инвестира в социалните дейности.
 • Всички животоосигуряващи дейности: електроснабдяване, топлоснабдяване, водоснабдяване, чистота, масов обществен транспорт трябва да са в ръцете на държавата и общините. В тези социалноориентирани дейности частният капитал се провали напълно.
 • Да се спре разграбването на подземните богатства на страната чрез безогледното им концесиониране.
 • Премахване на частните монополи и недопускане на олигархична и картелна зависимост на страната в защита на българските потребители. Държавата не следва да сключва сделки с офшорни фирми. Последните не трябва да се допускат до държавни поръчки.
 • Насърчаване на пълна трудова заетост чрез разкриване на нови работни места, запазване на старите при съответни данъчни облекчения за работодателите.
 • Развитие и задържане на младите хора в България чрез осигуряване на конкретни перспективи – лично и професионално развитие, възможности за кариерно израстване в български фирми. Стимулиране на малкия и средния бизнес.
 • Специални програми за подпомагане на българската туристическа индустрия в условията на кризата, предизвикана от ковид пандемията.
 • Поставяне на човека в центъра на всяка разумна икономическа политика, подобряване стандарта на неговия живот. Бедността е основна заплаха за социалната сигурност. Затова нейното преодоляване е водеща цел на нашата икономическа политика.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html