15.2 C
София
петък, 18 юни 2021 г.

Фалшиви продукти нанасят тежки удари на пазара на стоки и услуги

Акценти

  • 19% от българите са подведени да купят подправен продукт
  • Подправените продукти могат да породят сериозни рискове за здравето и безопасността 
  • 6,8% от вноса в ЕС – на стойност 121 млрд. евро – са подправени продукти
  • В света се търгуват подправени фармацевтични продукти на стойност 4 млрд. евро

Потребителите продължават да срещат трудности при разграничаването на оригиналните от фалшивите продукти на пазара, сочи проучването Европейските граждани и интелектуалната собственост, проведено от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Близо 1 на всеки 10 европейци твърди, че е бил подведен да закупи подправени продукти, като са налице значителни разлики между държавите-членки на ЕС. Държавите с по-висок дял на подведени потребители са България (с най-висок дял от 19%), Румъния (16%) и Унгария (15%). В сравнение с това Швеция (2%) и Дания (3%) са с най-ниските дялове в рамките на ЕС.

В глобалния контекст на процъфтяваща електронна търговия – според Евростат през 2020 г. над 70% от европейците са пазарували онлайн – несигурността във връзка с подправените продукти продължава да поражда опасения сред гражданите на ЕС. Според проучването една трета от европейците (33%) са изпитвали съмнения дали закупен от тях продукт е оригинален.

Според съвместно проучване на EUIPO и ОИСР подправените продукти представляват 6,8% от вноса в ЕС на стойност 121 млрд. евро и обхващат всички сектори: козметика, играчки, вино и напитки, електроника, облекло и дори пестициди. Те могат да породят сериозни рискове за здравето и безопасността на потребителите, по-конкретно чрез излагане на вредни химикали и други опасности.

Опасенията във връзка с подправени продукти нараснаха по време на пандемията от COVID-19. Разпространението на подправени лекарствени продукти като антибиотици и обезболяващи препарати, а наскоро и други медицински продукти като лични предпазни средства и маски за лице, постави това явление в центъра на вниманието, тъй като нарушителите се възползват от несигурността на хората във връзка с нововъзникващи лечебни препарати и ваксини.

Освен рисковете за здравето и безопасността, подправените продукти често водят до пробиви в сигурността и до финансови загуби.

Цифровото пиратство също е привлекателен пазар за нарушителите. Налице са значителни загуби при IP телевизията (IPTV) – телевизионно съдържание, което се получава чрез интернет връзка. Всяка година доставчиците на незаконна IPTV в ЕС печелят почти 1 млрд. евро, като нанасят вреда на създателите на съдържание и на законните предприятия.

Престъпленията с интелектуалната собственост представляват доходоносна дейност, включваща организирани престъпни групи, като все повече доказателства сочат, че съществуват връзки между подправянето и пиратството, както и с други престъпления като трафика на наркотици и на хора, киберпрестъпността или измамите.

Изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заяви:

„Интелектуалната собственост е един от най-ценните активи на Европа и представлява ключов елемент от нашето социално и икономическо възстановяване, особено за малките предприятия. Пандемията от COVID-19 постави под лупа проблема, свързан с престъпленията с ИС, поради увеличението на подправените лекарства  и медицински продукти, които пораждат допълнителна заплаха за здравето и безопасността на гражданите. Това е отдавнашен проблем, често свързан с други видове незаконни дейности, който изисква спешни решителни, координирани действия  и наскоро беше потвърден като един от десетте най-важни приоритета на ЕС в борбата с организираната престъпност.“

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Подправянето се отразява не само на потребителите, но нанася значителни вреди и на икономиката на ЕС, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП). Според публикуваното от EUIPO Информационно табло за интелектуалната собственост и малките и средните предприятия едно на всеки четири МСП в Европа твърди, че е пострадало от нарушение на негова интелектуална собственост, като само в България този дял е 39,7%.

Дружествата, които притежават права върху интелектуална собственост като марки или патенти, докладват за загуба на оборот (33 %), навреждане на репутацията им (27 %) и загуба на конкурентно предимство (15 %) поради нарушения на техните права.

В днешно време по-малко от 9 % от всички МСП в ЕС притежават регистрирани права върху интелектуална собственост. За предприятията с такива права обаче ИС поражда огромна разлика: МСП, които притежават права като патенти, дизайни или марки, отчитат с 68 % по-високи приходи за всеки служител в сравнение с предприятията без такива права, и служителите им получават по-големи заплати.

За да повиши осведомеността колко ценна е ИС и да помогне на МСП да повишат своята конкурентоспособност на пазара, EUIPO стартира програмата „Ideas Powered for Business, която включва фонд за МСП с предвидени 20 млн. евро, в сътрудничество с Европейската комисия и службите за интелектуална собственост на държавите членки. Тази инициатива субсидира както услугите за оценка на ИС, така и 50 % от таксите за подаване на заявки за марки и дизайни на национално, регионално или европейско равнище, и също така помага на хиляди МСП да разработят стратегии за интелектуална собственост в тези трудни времена.

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html