0.8 C
София
събота, 29 януари 2022 г.

ВАС: Жалбата срещу решението за разширения списък по Магнитски спира изпълнението му

Обжалването на решението на Министерския съвет за т. нар. разширен списък с фирми и физически лица, свързани със санкционираните по закона Магнитски, от някой от включените в него, автоматично спира изпълнението му. Това прие състав на Върховния административен съд по една от близо 50-те жалби на засегнати.

В случая жалбоподател е Александър Георгиев, който фигурира под №3 в списъка с т. нар. асоциирани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков физически лица.

Основната последица от включването на някого в разширения списък е формулирана от Министерския съвет по следния начин: „Министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка по т. 1 и да не влизат в нови взаимоотношения“.

Сезирани с жалбата на Георгиев, върховните съдии Диана Гърбатова (председател на състава), Добринка Андреева и Владимир Първанов (докладчик) първо са се произнесли, че тя е допустима.

„След включването му в списъка на основание оспореното пред съда решение на Министерски съвет, е налице засягане на права и законни интереси на жалбоподателя, поради което това решение по отношение на него има характер на индивидуален административен акт. …Неблагоприятно засягане е всяка правна последица от административен акт, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права, създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаване на административния акт“, пише ВАС в определението си.

И заявява, че включването на Георгиев в списъка „несъмнено неблагоприятно засяга сферата на жалбоподателя“. „Списъкът няма самостоятелно съществуване, тъй като в него липсва разпоредителна част, която да послужи като основание за пряко и непосредствено засягане на интересите на жалбоподателя. Правно релевантна значимост за настоящото производство има разпоредителната част на оспореното пред съда решение на министерски съвет, поради което не може да се отрече и правото на А. Георгиев да го атакува в частта, която го засяга лично“, посочват върховните съдии.

Георгиев обаче е поискал ВАС да спре действието на решението на МС за изготвянето на списъка и именно по този повод тричленният състав анализира правното положение и стига до извода за суспензивния ефект на жалбата.

По отношение на искането за спиране на действието на решението на правителството за списъка определението не е окончателно и може да бъде обжалвано от Министерския съвет.

 

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html