5.7 C
София
неделя, 5 декември 2021 г.

Разписа ли кабинетът смъртната присъда на енергийната ни независимост

Костадин КОСТАДИНОВ

Енергетиката e един от най-важните структуроопределящи отрaсли на стопанството в страната ни. От развитието на този отрасъл до голяма степен зависи и развитието на основните промишлени отрасли, селското стопанство, транспорта и осигуреността на населението и бизнеса с икономически достъпна електроенергия.

Многократно вече е ставало въпрос, че България ще e една от най-засегнатите от прилагането на Зелената сделка (идеята за постигане на въглеродна неутралност и кръгова икономика в Европейския съюз до 2050 г.), но за съжаление можем да кажем, че поне що се отнася до енергетиката, това вече е почти факт.

Според представения през месец юли 2021 г. от служебното правителство на Република България  „Национален план за  възстановяване и устойчивост на Република България“ по линия на европейската „Зелена сделка“ се предвижда до три години да се ликвидират двете държавни дружества „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД (в която са вложени стотици милиони левове, за да отговори на всички европейските екологични изисквания) и „Мини Марица-изток“ ЕАД. Предвижда се също така и да се изгради  на площадката на „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД  нова частна парогазова централа, която до 2030 г. да удовлетвори зелените мераци на ЕК.

Бъдещият частен собственик на парогазовата централа ще трябва да осигури  собствени средства от 680 млн. лв., като ще получи безвъзмездно 1 млрд. лв. от държавата, и най-вероятно ще  придобие всички активи на държавното дружество „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД, които възлизат на милиарди левове.

Тъй като в плана не се споменава и дума за двата американски теца (бившите „Марица-изток 1“ и „Марица-изток 3“), няма как да не си зададем въпроса за обикновена некомпетентност ли става въпрос, или за нечии политико-корпоративни интереси, примесени със служба на чужда държава, в случая САЩ. По-скоро второто е верният отговор. На всички е ясно, че от десетилетия има апетити от страна на местни фирми и чуждестранни групи с неясен произход за придобиване на остатъчните държавни активи в енергетиката на възможно най-ниски цени.

Във връзка с бъдещото изграждане на новата частна парогазова централа и ликвидирането на двете държавни дружества „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД и „Мини Марица-изток“ ЕАД, към служебното правителство на България следва да се зададат доста въпроси:

  • Запознато ли е то с проведено социологическо проучване направено от Националния център за парламентарни изследвания през месец септември 2020 г., според което мнозинството български граждани очакват развитието на енергетиката у нас и нейното управление да бъде по-скоро отговорност на държавата?
  • С колко милиарда куб. метра годишно ще се увеличи вноса на природен газ?
  • Как ще се компенсира външнотърговският дълг от вноса на природен газ?
  • Има ли доклад от оценка на въздействието, включващ екологичните, социалните и икономическите последици, включително последиците за малките и средните предприятия и конкурентоспособността?
  • Ще бъде ли сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна електроенергията  за домакинствата и бизнеса?
  • Как ще бъдат компенсирани съкратените работници в „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД и „Мини Марица-изток“ ЕАД?
  • Не е ли по-добре да гарантираме своята национална енергийна сигурност и независимост на България (въглищата все още осигуряват над 40% от общото производство на електроенергия) чрез прилагане на чисти въглищни технологии, като например изграждане на инсталации за производство на водо-въглищно гориво (ВВГ) и изгарянето им в съществуващите енергийни котли в комплекса (приложени в редица страни като в Австралия, Австрия, Канада, Китай, Италия, Япония, Швеция, Русия, САЩ и др)? Използването му в „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД би довело до редица ползи. ВВГ може да се разглежда като свързваща технология на чисти въглища за преоборудване на съществуващи конвенционални котли, работещи с изкопаеми горива, която е „предшественик“ на водородната икономика на бъдещето.

Очевидно е, че българската енергетика следва да се ориентира в опазване на климата чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което  е задължително да се представи нов преработен  „Национален план за  възстановяване и устойчивост на Република България“, като в него ясно е посочено запазване на минно-енергийния комплекс „Марица- изток“ чрез прилагане на чисти въглищни технологии. Дали обаче това ще стане, е вече съвсем друг въпрос. От мълчанието на всички парламентарни партии стана ясно, че нито една от тях не смята да вземе отношение по този въпрос, а мълчанието, както е известно, е признак на съгласие. С навлизането на България в период на още една предизборна кампания времето за спасяване на българската енергетика ще изтече почти напълно. Служебното правителство подписа смъртната присъда на родната финансова независимост,с плана за приемане на еврото от 1 януари 2024 г., а сега е на път да унищожи напълно и енергийната ни независимост. Големият въпрос е – осъзнава ли българското население всички пагубни последици от управлението на този кабинет, който парадоксално, на фона на всичко свършено от него дотук, се радва на високо одобрение сред хората?

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html