27.8 C
София
сряда, 25 май 2022 г.

Служебният кабинет подал 20 сигнала до Прокуратурата

снимка: ПРБ

Министрите от служебното правителство на Стефан Янев са подали 20 сигнала срещу предишните управляващи за периода от 12 май до 1 октомври, съобщават от Прокуратурата. По два от тях са образувани съдебни производства. Три от сигналите са изпратени по компетентност на Европейската прокуратура.

Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство по постъпил сигнал от Министерството на икономиката за недостатъчен контрол при ремонта и реконструкцията на 414 язовира. Разследването се води от Националната следствена служба.

Образувано е досъдебно производство и във връзка със сигнал от служебния здравен министър, в който се посочва за декларирани неверни данни при участие в конкурс за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ „Александровска”. Разследването се води от СРП. Назначена е графическа експертиза, изискана е декларацията в оригинал, предстоят разпити на свидетели.

В прокуратурата е получен доклад от МОСВ за нарушения при изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда“ – 2014-2020 г. Материалите са изпратени на Европейската прокуратура, която е приела преписката по компетентност.

До същата институция е препратен и сигнал от зам.-министър на икономиката за престъпления, свързани с получени средства от еврофондове, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 2014-2020 г. Сигналът касае фирма бенефициент по проект.

Третият сигнал, постъпил от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерството на финансите, изпратен до Европейската прокуратура, е за съмнение за конфликт на интереси по проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Същият вече е разгледан от Европейската прокуратура, получен е отказ за образуване на наказателно производство.

По голяма част от сигналите, изпратени за разследване на органите на МВР-ГДНП и СДВР, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури, съобщават още от държавното обвинение.

Други сигнали, постъпили от служебни министри:

Сигнал, подаден от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите (МФ), свързан със съмнения за измама по проект за подобряване на енергийната ефективност по отношение на бенефициент. С постановление Софийска градска прокуратура е възложена проверка на ГД „Национална полиция“, която не е приключила.

По сигнал от министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров относно разходване на европейски средства при сключване на договори с доставчици на медицинска апаратура с районен център за трансфузионна хематология – Плевен, Софийска градска прокуратура е възложила проверка на ГД „Национална полиция“. С писмо от 24 септември ГДНП е поискала удължаване на срока на разследването.

По сигнал, подаден от заместник-министър на икономиката, във връзка с данни за наличие на престъпление по данъчното законодателство от бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, е възложена проверка на ГДНП. Дадени са конкретни писмени указания, които не са изпълнени към настоящия момент.

Сигнал, внесен от служебния министър на земеделието, храните и горите, във връзка с одитен доклад, изготвен от Дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерството, за констатирани нарушения в дейността на търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД. През юли т.г. е възложена проверка на директора на ГДНП. Към настоящия момент материали в СГП не са постъпвали.

Преписка е образувана и по повод изпратен сигнал от служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към сигнала е приложен доклад за извършена финансова инспекция от АДФИ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – София. В началото на август Софийска градска прокуратура е възложила на СДВР извършване на проверка. Към момента няма данни проверката да е приключила.

Специализираната прокуратура е възложила извършването на предварителна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и КПКОНПИ по сигнал, подаден от служебен министър на здравеопазването. Той е свързан с действия на членове на Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. Проверката не е приключила.

С постановление на Софийска градска прокуратура на КПКОНПИ е възложена проверка по сигнал относно реда за отпускането, разходването и отчитането на безвъзмездна хуманитарна помощ, предоставена на Република Хърватия. Сигналът е подаден от служебен министър на вътрешните работи.

По сигнал на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството СГП е образувала преписка, касаеща проверка на констатирани нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус). Води се лична проверка от прокурор при СГП. Изискани са самите договори, както и относими документи от други институции – Агенция за обществени поръчки, АДФИ, АПИ и Министерски съвет.

Предприети са действия по досъдебно производство по отношение на лице, привлечено като обвиняем, и взета спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. Подател на сигнала е служебен министър на правосъдието.

Специализирана прокуратура е предприела действия по сигнал от служебния министър на културата, в който се изнасят твърдения за извършени престъпления, свързани с отпуснати средства за ремонта на „Ларгото“.

В Софийска градска прокуратура е изпратен по компетентност сигнал, подаден от Министерство на околната среда и водите, за евентуални неправомерни действия от директор на дирекция и от бивш служител на министерство.

Специализираната прокуратура извършва действия по сигнал от служебни министри, касаещи незаконосъобразни действия, извършени от Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и/или от служители на Агенцията по вписванията, както и от длъжностни лица от Министерски съвет, Министерство на здравеопазването във връзка с учредяването на дейността на дружеството.

Служебен министър на земеделието и храните е предоставил доклад относно констатирани пропуски в дейността на Южноцентрално държавно предприятие Смолян. Преписката е изпратена по компетентност на Окръжната прокуратура в Смолян.

Сигнал, получен от Министерството на правосъдието, във връзка с приватизацията на „Видахим“ АД. Специализирана прокуратура с постановление е отказала да образува досъдебно производство и преписката е прекратена поради липса на данни за извършено престъпление.

Приключена е преписка по сигнал на министъра на земеделието, храните и горите относно проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност по отношение на всички обществени поръчки, договори, решения и разпореждания на БАБХ, свързани с дейности за обезвреждане на животински отпадъци за периода от 01 януари 2017 г. до 14 август 2019 г. Постановен е отказ от образуване на досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление.

Софийска градска прокуратура се е самосезирала по медийни публикации, касаещи данни от одитен доклад на Сметната палата за държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Образувано е досъдебно производство, разследването се извършва от Националната следствена служба. Изискани са документи, касаещи предмета на разследване. Получени са огромен обем материали. По досъдебното производство следва да бъдат разпитани над 800 свидетели.

Прокуратурата на Република България ще продължи да информира своевременно българската общественост за хода на образуваните досъдебни производства и проверки.

Източник: Прокуратура на Република България

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html