18.8 C
София
петък, 20 май 2022 г.

Кирил Петков е излъгал и е подписал декларация с невярно съдържание

Кирил Петков, снимка: Труд

Конституционният съд публикува документите, които е приел като доказателства по делото за двойното гражданство на Кирил Петков. Сред тях е и собственоръчно попълнената от Петков декларация, че няма друго гражданство освен българското. Тя е с дата 10 май, два дни преди президентът Радев да издаде Указа за назчнаването му като служебен икономически министър. Министърът на правосъдието Янаки Стоилов пише до КС, че Кирил Петков е канадец и с двойно гражданство към 14 септември 2021. Тоест 4 месеца след назначаването му за министър.

Кирил Петков декларира, че към тази дата е: „Български гражданин съм и нямам друго гражданство“, което не  отговаря на истината. Към този момент Петков няма документ, че е само и единствено български гражданин, както изисква Конституцията. И не е представил пред президента и българските власти сертификат за отказ от канадско гражданство, което има към тази дата.

Декларацията на Петков е изпратена от главния секретар на президента до Конституционния съд, като писмото на главния секретар е заведено в документацията на КС на 16 септември 2021 г.

Документът, подписан от Петков, е с дата 10 май 2021 г. 
В него пише:

„Подписаният Кирил Петков Петков 

Декларирам следното: 

1. Български гражданин съм и нямам друго гражданство; 

  1. Отговарям на условията за избиране на народни представители, предвидени в чл. 65 от Конституцията на Република България. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

10.05.2021 г. 

Декларатор: Кирил Петков Петков 

Както самият Петков призна, той е престанал да е канадски гражданин чак от 20 август. Това пише в документа, който му е издаден от канадските власти.
Така става ясно, че четири месеца той е бил служебен министър на икономиката в нарушение на Конституцията.

В заявлението си за отказ от канадско гражданство още на 10 април става ясно, че Кирил Петков знае и заявява, че процедурата ще продължи до издаването на официален документ и дотогава той остава канадец с всички задължения и последствия от това:

Ето какво пише в писмото от посолството на Канада в Букурещ, подписано от Амила Смайлбегович, съветник в мисията, което е с дата 1 октомври 2021 г.: 

До: г-н Кирил Петков 

Уважаеми г-н Петков, 

Като съветник и програмен мениджър на секция „Миграция“ на намиращото се в Букурещ Посолство на Канада за България, Румъния и Молдова, посредством настоящото потвърждавам, че от 20 август 2021 г. вече не сте гражданин на Канада. 

Съгласно нашата документация Вие, г-н Кирил Петков, роден на… г., сте се отказали от своето канадско гражданство съгласно Раздел 9(1) от Закона за гражданството. 

Приложено е вярно копие от Удостоверението за отказ №8138, което Ви е издадено вследствие на отказа от гражданство. Потвърждавам, че Удостоверението за отказ №8138 е автентично и представлява вярно копие от оригинала. 

С уважение, 
Амила Смайлбегович

Ето и писмото на министъра на правосъдието Янаки Стоилов до Конституционния съд:

Чл. 313 на Наказателния кодекс:

Чл. 313. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева. 

Източници: „Труд“, Афера“

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html