15.8 C
София
неделя, 29 май 2022 г.

Съдът спря и втория опит за смяна на ръководството на тотото

Снимки: Фейсбук

И вторият опит на спортния министър Радостин Василев за смяна на ръководството на Българския спортен тотализатор бе частично блокиран от Софийски градски съд. Посочените от министъра Александър Тодоров и Георгий Султанов влизат в Управителния съвет на тотото, но Тодоров няма да бъде вписан като изпълнителен директор на мястото на настоящия Любомир Петров, който остава и член на УС.

До това решение на състав на СГС с председател Владимир Вълков се стига след жалба, подадена от Любомир Петров. До приключване на производството Тодоров няма как да заема поста на Петров, но все пак съдът разрешава той и Султанов да бъдат вписани в състава на УС на мястото на Людмила Петкова и Валентин Точев. Решението на съда в частта за спиране на производството за смяна на Петров с Тодоров може да бъде обжалвано в едноседмичен срок.
Първоначално министър Василев опита да вкара в УС на тотото Тодоров, Султанов и Росен Иванов на мястото на Петров, Гошо Гинчев и Христо Йовов, но след жалба от Гинчев и Йовов СГС спря тяхното вписване до приключване на производството. Впоследствие от ММС опитаха да вкарат Тодоров и Султанов на мястото на другите двама членове на УС – Петкова и Точев, които още през лятото на миналата година са подали молби да бъдат освободени от длъжност. В крайна сметка това е допуснато от СГС, но не и смяната на позицията изпълнителен директор.

По този начин към момента Любомир Петров остава изпълнителен директор на БСТ, а в Управителния съвет на тотото старото ръководство ще има мнозинство – Петров, Гинчев и Йовов срещу Тодоров и Султанов. Бъдещият окончателен състав на тотото зависи от крайните решения от две производства в СГС.
„Категоричен съм, че за всеки ден присъствие в тотализатора и за всяко действие на Любомир Петров, Гошо Гинчев и Христо Йовов ще им бъде търсена съдебна отговорност, включително и наказателна“, обяви спортният министър Радостин Василев по повод решението на съда.
„Дори и в далечен Китай отново станах свидетел на безпрецедентните опити на едни лъжци да се гаврят с Българския спортен тотализатор и със съдбите на неговите съвестни и доблестни служители, от които получаваме десетки сигнали за злоупотреби и репресии в тотализатора. Лъжата се беше превърнала в норма за поведение на старото ръководство на държавата. Явно някои от членовете на тотализатора са попили този маниер. За пореден път се убеждавам, че то не работи в полза на българските спорт, култура и образование, а защитава задкулисни интереси. Още седмица или две начело на тотализатора явно са много важни за тях. Отново сме свидетели как казаното пред обществеността не се изпълнява, а напротив.

Изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров погази „мъжката“ си дума и противно на казаното пред медиите на 17.01.2022 г., че няма да обжалва освобождаването на старото ръководство на БСТ и вписването на новото, днес е подал жалба до Софийския градски съд с искане за спиране на регистърното производство“, се казва в позицията на Василев.
Спортният министър изрази съмнение и около безпристрастността на съда. „От определението на Софийския градски съд, с което е спряно регистърното производство по вписването на новоизбраните членове на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, става ясно, че на решаващия състав на съда му е било служебно известно предходно искане до съда, което е от същата дата, със същото съдържание, като по това предходно искане друг състав на Софийския градски съд, по-рано през същия ден, вече е постановил отказ по искането за спиране на вписването на новите членове на Управителния съвет. Въпреки че на решаващия състав, спрял вписването, са му били известни мотивите за отказа от спиране на предходния състав от Софийския градски съд, той отново е пререшил въпроса по същество, без да вземе предвид вече постановения отказ, като е посочил мотиви в съвсем друга посока и е изложил твърдения, че първоначалният отказ няма обвързваща за него сила с аргумент, че отказът не разрешава по същество процедурен въпрос. Тези изводи на съда, постановил вписването, будят съмнение относно безпристрастното разрешаване на спорния въпрос. Независимо от тези съмнения, аз твърдо вярвам в безпристрастността на българската съдебна система“.

„На следващо място, съставът на съда не е изследвал в цялост наличието на правен интерес на лицето, подало искането за спиране на регистърното производство. Отношенията между министъра и членовете на Управителния съвет се уреждат въз основа на договор за възлагане на управлението, който по характера си е облигационен и съставлява договор за поръчка, като възлагането на поръчката може да бъде оттеглено по всяко време от възложителя. В случая се касае за правомощие на министъра на младежта и спорта, като упражняващ правата на държавата в съответното държавно предприятие, което правомощие поражда правните си последици във вътрешните отношения между страните. Лицето, подало искането за спиране, няма качество на съдружник/акционер/лице, упражняващо правата на държавата, които по закон имат право да оспорват съответното решение. Още повече, че в настоящия случай с решението на министъра не е прекратен договорът за възлагането на управление и Любомир Петров не е освободен като член на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, като при вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър Любомир Петров ще продължи да изпълнява функциите си на член на Управителния съвет. Ако не бях адвокат, в случая можех да си помисля, че съдът решава безпристрастно, но съм и напълно осъзнавам какво се случва“.

„Уважаеми дами и господа, категоричен съм, че за всеки ден присъствие в тотализатора и за всяко действие на Любомир Петров, Гошо Гинчев и Христо Йовов ще им бъде търсена съдебна отговорност, включително и наказателна. БСТ е голямо публично предприятие и е с определяща роля за развитието на българския спорт. То не може да бъде управлявано от лъжци, които не се ползват с доверието на принципала. Доверието не се гради с хвърляне на пачки през прозореца на джипката или с игра на карти. Категоричен съм, че всички, които са злоупотребявали с власт, трябва да бъдат наказани“, завършва позицията на Василев.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html